Artykuły

Pytania naszych klientów:

1. Pytanie

- co to znaczy że złoto ma czystość 99,9 %
  odpowiedź DMS
Oznacza to, że w danym metalu jest 99,9% wagowych złota a resztę stanowił inne pierwiastki, które nie są znane.
Zawartość złota w ilości 99,9% (wagowych) nie zapewnia jego plastyczności, jeżeli wcześniej złoto nie zostało poddane profesjonalnej rafinacji, usuwajścej zanieczyszczenia powodujące jego kruchość.